Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy jest jednostką medyczną szczebla wojewódzkiego, utworzoną w celu udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy oraz programowania działań z dziedziny promocji zdrowia. Jednostka prowadzi działalność statutową określoną w ustawie o służbie medycyny pracy z dn.27 czerwca 1997r. (Dz.U. Nr 96 poz. 593 z późniejszymi zmianami ) oraz świadczy odpłatnie usługi diagnostyczne w oparciu o posiadaną bazę diagnostyczną.

UWAGA ! DRUKI SPRAWOZDAWCZE MZ-35A i MZ-35B za 2013 r. do pobrania z zakładki Dział Rejestrów, Nadzoru i Kontroli 
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy wykonuje również badania w zakresie:

1.      Badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora sądowego

2.      Badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających  licencję pracownika ochrony fizycznej oraz osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia technicznego

3.      Badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

4.      Badań psychiatrycznych i psychologicznych osób związanych z wytwarzaniem i obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją o przeznaczeniu wojskowym, policyjnym i cywilnym

5.      Badania lekarskie i psychologiczne kierowców wszystkich kategorii, instruktorów i egzaminatorów

 

  

 Zapraszamy na PORTAL - MEDYCYNA PRACY   http://medycynapracy-portal.pl/

 

System zarządzania jakością

Mając na względzie rzetelność w wypełnianiu zadań statutowych oraz dążenie do osiągnięcia najwyższej jakości świadczeń medycznych wdrożyliśmy system zarządzania jakością ISO 9001:2008

 
MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY

31-504 Kraków,
ul. Zygmunta Augusta 1.

Sekretariat Dyrektora
Tel. 12/ 421 02 60
Fax. 12/ 421 05 72

Sekretariat Medyczny
Tel. 12/ 424 20 42

Centrala:
Tel. 12/ 424 20 00,
Tel. 12/ 293 30 00

Rejestracja
Tel. 12/ 424 20 13


e-mail: momp@momp.malopolska.pl 
 


 


        Projekt i wykonanie: